หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35x35 มม. จำนวน 6,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35×35 มม. จำนวน 6,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67019235353
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..