หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ยสท. รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

นายยรรยงค์ พรรณา รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..