หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด จำนวน 533 ขวด (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด จำนวน 533 ขวด (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..