หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2x5 ม. จำนวน 2,000 ผืน พร้อมขนส่ง สำหรับโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ปี...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2×5 ม. จำนวน 2,000 ผืน พร้อมขนส่ง สำหรับโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..