หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..