หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Ozempic 1mg. (ภ0436/67) จำนวน 1...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Ozempic 1mg. (ภ0436/67) จำนวน 1 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..