หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..