หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. ยาว...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้อกระดาษ Kraft Liner ชนิดม้วน 125 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 930 มม. ยาว 5,000 ม. จำนวน 7,486.80 กก. (15ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3

..เพิ่มเติม..