หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.2566 -เดือนธ.ค.2566) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.2566 -เดือนธ.ค.2566) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ 2567

..เพิ่มเติม..