หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ มอบนโยบายในการประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเวอร์ยิเนีย และประชุมหัวหน้าส่วนงานฝ่ายใบยา ประจำฤดู 2566/2567

ผู้ว่าการ มอบนโยบายในการประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเวอร์ยิเนีย และประชุมหัวหน้าส่วนงานฝ่ายใบยา ประจำฤดู 2566/2567

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานและมอบนโยบาย​ในการประชุม​พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเวอร์ยิเนีย และประชุมหัวหน้าส่วนงานฝ่ายใบยา ประจำฤดู 2566/2567 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..