หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..