หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 50,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 50,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..