หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV. สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV. สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..