หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 9 ก.พ. 2567

รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567

..เพิ่มเติม..