หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Residron 35mg., Kamillosan-M 20mL.,Viartril-S 1,500mg (ภ0353/67) ...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Residron 35mg., Kamillosan-M 20mL.,Viartril-S 1,500mg (ภ0353/67) จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..