หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา OZEMPIC 0.5mg. (ภ0419/67) จำนวน 1 รายการ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา OZEMPIC 0.5mg. (ภ0419/67) จำนวน 1 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..