หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..