หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง tor) ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด จำนวน 533 ขวด (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

(ร่าง tor) ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอด จำนวน 533 ขวด (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2567

..เพิ่มเติม..