หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมชุด Eccentric ของตะแกรงเขย่าทราย Screen Shaker Item.018.001 ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมชุด Eccentric ของตะแกรงเขย่าทราย Screen Shaker Item.018.001 ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..