หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3 และ 4)ซ่อมเปลี่ยน Feed water valve Boiler และ check valve

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3 และ 4)ซ่อมเปลี่ยน Feed water valve Boiler และ check valve

..เพิ่มเติม..