หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างที่ปรึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office: PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน” 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างที่ปรึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office: PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน” 

..เพิ่มเติม..