หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร. 1 2 3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 6 ชุด (7...

เอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร. 1 2 3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 6 ชุด (7 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..