หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ezetrol...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ezetrol 10mg., Isoptin SR 240mg., Sermion 10mg., Vesicare 5mg., NESP 30mcg., Venofer 5mL., Kamillosan-M (ภ0173/67) จำนวน 7 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..