หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2566 การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2566 การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

เอกสารรับรองความโปร่งใส (รร.1,รร.2,รร.3)

..เพิ่มเติม..