หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sorbitol จำนวน ๑,๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)(ข)

ซื้อ Sorbitol จำนวน ๑,๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)(ข)

..เพิ่มเติม..