หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

..เพิ่มเติม..