หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่กองพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่กองพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..