หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รองผู้ว่าการด้านการผลิต เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภออุทัย และ ผอ.รพ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา

รองผู้ว่าการด้านการผลิต เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภออุทัย และ ผอ.รพ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา

นายยรรยงค์  พรรณา รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่ นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย และ นายแพทย์เศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย และโรงพยาบาลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..