หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 5 ชุด (6 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 5 ชุด (6 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..