หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อน้ำมันไฮดรอลิค Hydraulic Oil #46 ขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง สำหรับกลุ่มเครื่องจักรทำความสะอาดใบยา...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อน้ำมันไฮดรอลิค Hydraulic Oil #46 ขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง สำหรับกลุ่มเครื่องจักรทำความสะอาดใบยา TELE C-48 โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..