หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบ รร.1 รร.2 รร.3 รร.4 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ ASRS (รวมอะไหล่) ปีงบฯ 2567

แบบ รร.1 รร.2 รร.3 รร.4 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ ASRS (รวมอะไหล่) ปีงบฯ 2567

..เพิ่มเติม..