หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมสีห้องผู้ช่วยหัวหน้ากอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมสีห้องผู้ช่วยหัวหน้ากอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..