หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด และขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด และขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 ชุด รวมจำนวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..