หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV สถานีไฟฟ้าย่อย ยสท.อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์จ่ายไฟระบบ 115/22kV สถานีไฟฟ้าย่อย ยสท.อยุธยา

..เพิ่มเติม..