หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ OKI-RIB-790 ribbon for OKI 790/791 จำนวน 48 ตลับ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ OKI-RIB-790 ribbon for OKI 790/791 จำนวน 48 ตลับ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ OKI-RIB-790 ribbon for OKI 790/791 จำนวน 48 ตลับ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..