หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล

ยสท. อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้ากราบอาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล พระพุทธรูปประจำการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ดูฤกษ์มงคลสำหรับพิธีเบิกเนตร ตามหลักโหราศาตร์ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างช่วงเวลา 10.39 – 11.00 น. โดยหลังจากประกอบพิธีเสร็จจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเบิกเนตรดังกล่าวฯ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News : Lillytoon

..เพิ่มเติม..