หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 3 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 3 ปี

นายอานนท์ โห้วงษ์ ผู้ชำนาญการใบยา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 3 ปี ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo : S.Jnas

..เพิ่มเติม..