เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..