หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 546,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.1 , รร.2 และ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 546,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.1 , รร.2 และ รร.3)

..เพิ่มเติม..