หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ ยสท. อวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าการ ยสท. อวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

News&Photo : S.Jnas

..เพิ่มเติม..