หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,086,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,086,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

..เพิ่มเติม..