หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS เขียว แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 3,000 ม้วน

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS เขียว แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 3,000 ม้วน

..เพิ่มเติม..