หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35 x 35 มิลลิเมตร จำนวน 6,000 ม้วน

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ขนาด 35 x 35 มิลลิเมตร จำนวน 6,000 ม้วน

..เพิ่มเติม..