หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด108 x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200±20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

ซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด108 x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200±20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 15,021,600 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก                                                                                                   

..เพิ่มเติม..