หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 สำนักงานยาสูบเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 สำนักงานยาสูบเชียงราย

ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย

สำนักงานยาสูบเชียงราย 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566)

..เพิ่มเติม..