หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study)

การสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study)

เรื่อง แม้ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ … หากไม่ได้รับอนุญาต ก็นำออกไปไม่ได้ !

ที่มา : สำนักกฎหมาย
ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..