หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจง!! ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง และประตูห้องเก็บของ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!! ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง และประตูห้องเก็บของ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..