แบบ รร.4 สติ๊กเกอร์ Label ตรา SMS สีเขียว

..เพิ่มเติม..