หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Ezetrol 10mg., Isoptin-SR 240mg., Sermion 10mg.,...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Ezetrol 10mg., Isoptin-SR 240mg., Sermion 10mg., Vesicare 5mg., NESP 30mcg., Venofer 5ml., Kamillosan-M (ภ0173/67)  จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..