หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช จำนว 36,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค....

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช จำนว 36,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567

..เพิ่มเติม..